Beszámolók

Az Alapítvány a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a sfalapitvany.org weboldalon hozza nyilvánosságra.
Így különösen:
  • a vezető szerv döntésének tartalmát, időpontját és hatályát,

  • a felügyelő szerv írásos véleményeit,

  • szolgáltatásai igénybevételének módját és a

  • beszámolóit.

4 elem látható
Beszámoló neveTárgyidőszak éveBeszámoló tartalma
Rendezés 
 
Rendezés 
 
Rendezés 
 
Beszámoló neveTárgyidőszak éveBeszámoló tartalma
Közhasznúsági jelentés 2010 Közhasznúsági jelentés 2010 
Számviteli beszámoló 2010 Számviteli beszámoló 2010 
Közhasznú egyszerüsített beszámoló és kiegészítő melléklete 2011 Közhasznú beszámoló 2011 
OBH letét tértivevény 2011 Tértivevény másolat 
4 elem látható